II ETAPA ONLINE DO BAIANO DE SR, TRP, NRA E III ETAPA ONLINE DO BRASILEIRO DE SR, TRP E NRA